Bedrijfsfilosofie

Bedrijfsfilosofie

Onze principes

Bij ACTRONICS zijn we toegewijd aan het creëren van producten en diensten die niet alleen aan de verwachtingen van onze klanten voldoen, maar deze ook overtreffen. Dit is ons drijfveer geweest sinds de oprichting van ons bedrijf en het blijft ons leiden terwijl we streven naar uitmuntendheid in alles wat we doen. De basis van deze bedrijfsfilosofie is een reeks kernwaarden die diep geworteld zijn in onze bedrijfscultuur. Deze waarden worden weerspiegeld in de verklaringen, principes en doelen die we hebben gedefinieerd, die als leidraad dienen voor hoe we ons als bedrijf gedragen en hoe we omgaan met onze klanten.

Onze missie

Bij ACTRONICS is het onze missie om duurzaamheid in de auto-industrie te bevorderen door de materiaalefficiëntie te verbeteren en de productlevenscyclus te verlengen door hergebruik en renovatie van componenten. We zijn toegewijd aan het verminderen van afval en het minimaliseren van onze impact op het milieu, terwijl we hoogwaardige kwaliteit en diensten leveren die voldoen aan de behoeften van onze klanten.

Onze visie

Door onze toewijding aan circulariteit en innovatieve remanufacturingprocessen, zullen we de industrie leiden bij het verminderen van afval, het bevorderen van hulpbronnenefficiëntie en het verlagen van de koolstofemissies. We zien een toekomst voor ons waarin het gebruik van gereviseerde onderdelen de norm is en waarin ACTRONICS wordt erkend als een drijvende kracht achter de transitie naar een circulaire economie in de automobielsector.

Onze ambitie

De ambitie van ACTRONICS is om over te stappen naar een circulair bedrijfsmodel waarbij alle producten en materialen aan het einde van hun levenscyclus worden hergebruikt, hergebruikt of gerecycled, waardoor afval wordt geminimaliseerd en hulpbronnenefficiëntie wordt gemaximaliseerd. Daarnaast streven we naar zero emissie in 2050. Dit betekent dat alle bronnen van CO2-uitstoot moeten worden onderzocht en waar mogelijk geëlimineerd.Open cultuur en werkomgeving

Binnen ACTRONICS is er een duidelijke focus op een cultuur die de vitaliteit van het bedrijf vergroot. Dit betekent het koesteren van de creativiteit en het vermogen van onze medewerkers, met een billijk systeem van evaluatie en beloning.

Als ACTRONICS Group handelen we vanuit een wereldwijd perspectief en in overeenstemming met wereldwijde normen. We moeten onze activiteiten altijd uitvoeren met zorg voor het milieu en onze gemeenschappen. Het is van groot belang dat we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid eerlijk en oprecht vervullen.

Onze doelen:

– Tegen 2030 streven ACTRONICS en de auto-industrie naar een circulaire economie, waarbij alle materialen en producten aan het einde van hun levenscyclus worden hergebruikt of gerecycled.
– Tegen 2030 streeft ACTRONICS ernaar de uitstoot van broeikasgassen met minstens de helft te verminderen. Ons doel is om tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken.
– Tegen 2030 streeft ACTRONICS naar 100% circulaire verpakkingen voor al onze producten.

Bedrijfsslogan

De bedrijfsfilosofie van ACTRONICS heeft geleid tot een duidelijke merkslogan:
Kom verder met revisie.