Duurzaamheid

Duurzaamheid

Samen voor de toekomst

Het gebruik van elektronica in auto’s is de afgelopen jaren aanzienlijk gegroeid, met de ontwikkeling van nieuwe technologieën zoals elektrische en hybride aandrijflijnen, geavanceerde rijhulpsystemen (ADAS) en connected car-systemen. Door de toenemende complexiteit en integratie van deze systemen is er een groeiende vraag naar gespecialiseerde expertise in het onderhouden en repareren ervan. Door zich te concentreren op het reviseren van elektronische componenten, kan ACTRONICS helpen de milieu-impact van de auto-industrie te verminderen door de levensduur van bestaande onderdelen te verlengen, de behoefte aan nieuwe productie te verminderen en de hoeveelheid afval van afgedankte componenten te minimaliseren.

ACTRONICS heeft in 2023 100.000 KG grondstoffen bespaard

Dat is gelijk aan:

80 auto’s

4.000 fietsen

1.750.000
tennisballen

1 spaceshuttle

De wereldwijde overgang van een traditioneel lineair economisch model (nemen-maken-gebruiken-weggooien) naar een circulair economisch model (verminderen-hergebruiken-recyclen) biedt kansen om de nadelige milieueffecten te verminderen. Deze overgang wordt ook positief beïnvloed door:

  • De huidige concurrentie op de markt
  • Hoge kosten voor productverwijdering
  • Streng milieubeleid
  • Regelgeving voor producten aan het einde van de levensduur (EoL)